Dades massives i mineria de dades socials, conceptes i eines bàsiques

Continguts

Vivim en un món cada cop més digitalitzat. L’aparició d’internet, la seva expansió massiva a partir de la dècada dels noranta del segle XX per tot el planeta —amb diferències substancials entre països i hemisferis— i la seva colonització posterior de la vida quotidiana mitjançant desenes de dispositius connectats han facilitat l’aparició del que anomenem big data. Però, contràriament al que hom podria suposar, quan parlem de bigdata o dades massives no ens estem referint merament a una qüestió de mida o pes de les dades. En realitat, estem caracteritzant un paradigma comunicatiu nou i propi del segle XXI, i que comporta implicacions de tota mena: tecnològiques, socials, culturals, legals i polítiques.