Mineria de dades dels mitjans socials, tècniques per a l’anàlisi de dades massives

Continguts

En aquest mòdul ens centrarem en una estratègia clau per a la mineria de dades i la generació de valor en entorns de dades massives, que són els algoritmes que generen coneixement d’acord amb els continguts dels mitjans socials. Per fer-ho, entrarem en el món de la intel·ligència artificial, l’aprenentatge automàtic i el processament del llenguatge natural. Veurem la diferència entre els algoritmes d’aprenentatge supervisat i no supervisat, i també coneixerem els algoritmes híbrids i de conjunt, que barregen les lògiques dels dos tipus anteriors. Posteriorment, ens centrarem en algunes de les tècniques específiques per a l’anàlisi de textos, un dels continguts més abundants en els mitjans socials, i veurem quin tipus de coneixement és possible elaborar a partir de les dades. Per acabar, ubicarem els algoritmes de dades massives en la dimensió normativa del tractament just de les dades, que comprèn tant la identificació de biaixos i discriminacions en els sistemes de predicció i classificació automatitzada com el disseny conscient i mitigador d’aquestes desigualtats.