Visualització de dades extretes dels mitjans de comunicació socials

Continguts

Aquest darrer mòdul el dedicarem a un dels aspectes més importants de l’anàlisi de dades i una de les eines principals que faciliten la interpretació i la presa de decisions a partir de dades: la visualització de dades. Revisarem els principis bàsics de tota visualització funcional i veurem les tècniques més utilitzades per representar gràficament les propietats de les diferents variables i les seves relacions. També veurem algunes tècniques de visualització menys habituals i més complexes, especialment indicades per representar certs elements presents en les bases de dades massives i les dades provinents dels mitjans de comunicació socials. També veurem les diferents eines de què disposem actualment per dur a terme projectes de visualització de dades, amb especial èmfasi en les eines de tipus interactiu i que permeten una exploració per part del lector o visualitzador. Finalment, veurem quins són els aspectes clau a considerar en un projecte de recerca a partir de dades massives dels mitjans de comunicació socials.